Νομικές Υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό (Διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων)
Εμπράγματο
Κληρονομικό (Διαθήκες, αποδοχή-αποποίηση κληρονομιάς)
Ενοχικό
Αυτοκίνητα (ατυχήματα - αποζημιώσεις)

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Διαταγές πληρωμής (τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές)
Κατάσχεση κινητών και ακινήτων
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Εμπορικό Δίκαιο

Γενικό Εμπορικό
Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο Ακινήτων

Μισθώσεις

Αστικές, Επαγγελματικές, Δικαστική επιδίωξη οφειλομένων μισθωμάτων, Αγωγές, Διαταγή απόδοσης μισθίου

Διαδικασίες Κτηματολογίου

Αίτηση γεωμετρικής μεταβολής, διόρθωση προδήλου σφάλματος

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

Διαπραγμάτευση αγοραπωλησίας ακινήτων

Διανομή Ακινήτων

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Αλλες Υπηρεσίες

Συμπλήρωση αίτησης και προετοιμασία φακέλλου για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Επικυρώσεις - Μεταφράσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση θα χαρώ να μιλήσουμε από κοντά ή στο τηλέφωνο: 2721082686